Bài 1: Xuất Phát

Các bước thực hiện:
Thắt dây an toàn. Khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, vào số 1, nhả côn từ từ để xe bắt đầu xuất phát. Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt)


14 bài học lái xe ô tô
Các bước thực hiện:
Thắt dây an toàn. Khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, vào số 1, nhả côn từ từ để xe bắt đầu xuất phát. Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt)
Yêu cầu đạt được:
Thắt dây an toàn trước khi xuất phát.
Khởi hành nhẹ nhàng, không bị rung giật trong thời gian 20 giây.
Khi xuất phát phải bật xi nhan trái (với ý nghĩa là xe chuẩn bị đi ra làn đường bên ngoài)
Tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát (đèn xanh sau xe tắt).
Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.
Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ
Tốc độ xe chạy không quá 24km/h (đối với hạng B, D) 20km/h(hạng C,E)
Các lỗi bị trừ điểm:
Trừ 5 điểm/lần khi:
Quên không thắt dây an toàn
Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời.
Quá 10 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát.
Lái xe chết máy
Mỗi lần để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút. (Cứ 3 giây trừ 1 điểm khi: lái xe quá tốc độ quy định.)
Truất quyền thi khi:
Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát.
Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn: truất quyền thi
Chúc bạn lái xe an toàn!

Tin tức mới